Khắc phục các vấn đề trong Window, Word, Exel

Mình có biết một ít về Window, Word, Exel. Ai gặp vấn đề thì mail cho mình theo địa chỉ dxthan@yahoo.com, nếu có thể khắc phục thì mình sẽ cố gắng trả lời.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm trên trang:

Lịch Âm Dương (Ấn trực tiếp vào ngày bạn muốn xem)