Điều khoản dịch vụ và chính sách quyền riêng tư

 Điều khoản dịch vụ và chính sách quyền riêng tư


1) Về chúng tôi: Chúng tôi là trang blog cá nhân.

2) Yêu cầu về độ tuổi: Độ tuổi có thể xem trang web từ 16 tuổi đến 80+.

3) Trách nhiệm của chúng tôi: Cung cấp thông tin có chọn lọc, có nguồn gốc và có ích cho mọi người.

4) Quyền riêng tư: Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn, không cung cấp các thông tin cá nhân cho các bên không liên quan khi chưa được sự đồng ý của bạn.

5) Liên hệ: Nếu có thắc mắc gì hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: winner.na@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm trên trang:

Lịch Âm Dương (Ấn trực tiếp vào ngày bạn muốn xem)