Sách hay!

Giới thiệu các bạn cuốn sách hay!
Tên sách: Tôi tài giỏi! Bạn cũng thế!
Tác giả: Adam Khoo - Singapore
Lứa tuổi: từ 13-35 là tốt nhất, nếu có con trong tuổi đó thì mua về xem rồi truyền lại cho con.
Nội dung: Giới thiệu các phương pháp học tiên tiến hiện nay và nâng cao ý chí vương lên của mọi người thoát khỏi vòng luẩn quẩn: Học dốt -> Chán học -> Học dốt
http://www.mediafire.com/?8rwazbr5dyvp07x

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm trên trang:

Lịch Âm Dương (Ấn trực tiếp vào ngày bạn muốn xem)