Cách tính tần suất ‘yêu’ lý tưởng cho bạn

Ở tuổi bạn, vợ chồng “gần gũi nhau” với tần suất bao nhiêu là vừa? Bạn có thể tính toán dựa theo công thức của các “chuyên gia phòng the” Trung Quốc xưa.

Trong sách Tố Nữ kinh, Hoàng Đế hỏi Tố Nữ rằng: “Nay ta muốn ngưng việc giao hợp một thời gian dài rồi trở lại có được không?”. Tố Nữ đáp: “Không nên, trời đất có hiện tượng đóng mở, khí âm, khí dương có hiện tượng thi hóa. Nếu ngưng giao hợp thì tinh khí không tuần hoàn, cái đạo âm dương bị cắt đứt”. Vì thế, hoạt động tình dục điều độ sẽ mang lại niềm vui và sức khoẻ.
Cũng theo Tố Nữ kinh, để giữ tinh khí, nên có tần suất xuất tinh phù hợp theo tuổi. Vào tuổi 20 khí lực dồi dào, mỗi ngày giao hợp có thể xuất tinh hai lần, yếu hơn thì mỗi ngày một lần thôi. Ở tuổi 30 nếu khỏe mỗi ngày một lần, người yếu thì hai ngày một lần. Tương tự là 3 – 4 ngày một lần ở tuổi 40, 5 – 10 ngày một lần ở tuổi 50, 10 – 20 ngày một lần trong tuổi 60 và mỗi tháng một lần ở tuổi 70, nếu ốm yếu thì các cụ tuổi thất thập không nên xuất tinh.
Tần suất sinh hoạt tình dục tuỳ thuộc vào tuổi tác, sức khoẻ.
Sách Ngọc phòng bí kíp có ghi như sau: “Người ở tuổi 20 thường hai ngày giao hợp một lần, người ở tuổi 30 thường ba ngày giao hợp một lần, người ở tuổi 40 thì bốn ngày, tuổi 50 thường 5 ngày, tuổi 60 thì giao hợp không nên xuất tinh.
Còn sách Dưỡng danh huấn của Bố Nguyên Ích Hiên cho rằng, một đời người chỉ được phép giao hợp tối đa 1.800 lần mà thôi.
Một công thức tính số lần giao hợp lý tưởng
Lấy số tuổi tròn nhân cho 9 = XY (trong đó X là số tuần, Y là số lần giao hợp).
Số tuổi tròn của 20 đến 29 là 2.
Số tuổi tròn của 30 đến 39 là 3.
Số tuổi tròn của 60 đến 69 là 6…
Ví dụ: Một người ở tuổi 20 (số tròn là 2), lấy 2 nhân 9 được 18, tức một tuần giao hợp 8 lần. Một người ở tuổi 60 (số tròn là 6) lấy 6 nhân 9 được 54, tức 5 tuần giao hợp bốn lần.
Tuy nhiên, các tần số giao hợp nêu trên chỉ là mức trung bình, có tính chất tham khảo. Ở mỗi cặp vợ chồng, con số thực tế có thể cao hoặc thấp hơn. Chúng ta nên theo lời khuyên của người xưa: “Người ta thể trạng mạnh yếu khác nhau, tuổi tác, già trẻ cũng khác nhau, nhu cầu tình dục cũng khác nhau cho nên phải tùy theo khí lực của mình mà giao hợp, không nên bắt ép thân thể mình làm quá sức chịu đựng của nó, bắt ép tất tổn hại đến sức khỏe”.
Theo Sức khỏe & Đời sống

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm trên trang:

Lịch Âm Dương (Ấn trực tiếp vào ngày bạn muốn xem)