Phương hướng xây nhà của người mạng Khôn


+ Bát Quái Đồ của chủ nhà mạng Khôn: (hình ảnh)
+ Chọn Năm, Tháng, Ngày, Giờ tốt để khởi công xây dựng nhà ở của chủ nhà mạng Khôn

- Năm đại lợi: Thân, Dậu, Mùi, Tuất, Hợi – Năm tiểu lợi: Sửu, Dần.
- Tháng đại lợi: Tháng 7, ,8, 10, 12. Tháng tiểu lợi: tháng 9, 6, 1.
- Ngày đại lợi: Mùi, Thân, Tuất. Ngày tiểu lợi: Dậu, Hợi, Sửu, Dần.
- Giờ tốt: Sửu, Dần, Mùi, Thân.


+ Hướng nhà:
-  Hướng tốt: chính Tây, Tây Bắc.
- Hướng xấu: Tây Nam, chính Bắc, Đông Bắc, chính Đông, Đông Nam, chính Nam.

+ Hướng bàn thờ tổ tiên, tài vị: Bàn thờ Tổ tiên, Tài vị, Thần tài trong mỗi gia đình nên thiết đặt, xoay mặt bàn thờ về hướng Tây Nam thuộc sao Phục vị là rất tốt.
+Bếp lò (chọn hướng đặt ): Bếp lò nên chọn chổ đặt tốt nhất là hướng chính Nam thuộc sao Lục sát, có thể đặt vào hướng chính Bắc, Đông Nam cũng được, các hướng khác đều kỵ nên tránh.
+Bếp lò (chọn hướng xoay miệng lò ): Miệng bếp lò nên xoay về hướng Tây Nam thuộc sao Phục vị là tốt nhất, kỵ hướng chính Bắc, chính Đông, Đông Nam gặp đại hung.
+ Hướng bồn nước hoặc lu chứa nước: các vật chứa nước nên đặt vào hướng Đông Nam thuộc sao Ngũ Quí là tốt nhất, các hướng khác đều kỵ, ảnh hưởng sinh hoạt chủ nhà.
+ Hướng nhà vệ sinh: phải là hướng có sao xấu như: Lục Sát, Ngủ Quí, Hoạ Hại, Tuyệt Mạng, tốt nhất là nên đặt cầu tiêu ở hướng Đông Nam thuộc sao Ngũ Quí.
+ Hướng cửa cái: Nên trổ cửa cái tốt nhất là hướng chính Tây thuộc sao Thiên Y. Ngoài ra cũng có thể trổ cửa cái về hướng Tây Bắc thuộc sao Diên Niên, hướng chính Bắc thuộc sao Tuyệt Mạng hay hướng chính Đông Bắc thuộc sao Sinh Khí cũng tốt.
+ Đường đi vào nhà: đường đi vào nhà nên chọn hướng chính Đông thuộc sao Họa Hại và hướng chính Bắc thuộc sao Tuyệt Mạng, sẽ được nhiều lợi lộc tốt, kỵ các hướng Tây Nam thuộc sao Phục Vị, hay hướng Tây Bắc thuộc sao Diên Niên, hướng Đông Bắc thuộc sao Sinh Khí gặp đại hung.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm trên trang:

Lịch Âm Dương (Ấn trực tiếp vào ngày bạn muốn xem)