Phương hướng xây nhà của người mạng Chấn

+ Bát Quái Đồ của chủ nhà mạng Chấn: (hình ảnh)

+ Chọn Năm, Tháng, Ngày, Giờ tốt để khởi công xây dựng nhà ở của chủ nhà mạng Chấn

  • Năm đại lợi: Tý, Tỵ, Mẹo, Ngọ – Năm tiểu lợi: Thìn.
  • Tháng đại lợi: Tháng 2,11. Tháng tiểu lợi: tháng 3, 4, 5.
  • Ngày đại lợi: Tý, Ngọ, mẹo, Tỵ. Ngày tiểu lợi: Thìn.
  • Giờ tốt: Thìn, Tỵ, mẹo, Ngọ.
+ Hướng nhà:
  • Hướng tốt: chính Đông, chính Nam.
  • Hướng xấu: Đông Nam, Tây Nam, chính Tây, Tây Bắc, chính bắc, Đông Bắc.
+Hướng bàn thờ tổ tiên, tài vị: Bàn thờ Tổ tiên, Tài vị, Thần tài trong mỗi gia đình nên thiết đặt, xoay mặt bàn thờ về hướng chính Đông thuộc sao Phục vị là rất tốt.
+Bếp lò (chọn hướng đặt ): Bếp lò nên chọn chổ đặt tốt nhất là hướng Đông Bắc thuộc sao Lục sát, có thể đặt vào hướng Tây Bắc thuộc sao Ngũ Quí và hướng Tây Nam thuộc sao Hoạ Hại cũng được, các hướng khác đều kỵ nên tránh.
+Bếp lò (chọn hướng xoay miệng lò ): Miệng bếp lò nên xoay về hướng chính Đông thuộc sao Phục vị là tốt nhất, kỵ hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, chính Tây gặp đại hung.
+ Hướng bồn nước hoặc lu chứa nước: các vật chứa nước nên đặt vào hướng Tây Bắc thuộc sao Ngũ Quí là tốt nhất, các hướng khác đều kỵ, ảnh hưởng sinh hoạt chủ nhà.
+ Hướng nhà vệ sinh: phải là hướng có sao xấu như: Lục Sát, Ngủ Quí, Hoạ Hại, Tuyệt Mạng, tốt nhất là nên đặt cầu tiêu ở hướng Tây Bắc thuộc sao Ngũ Quí.
+ Hướng cửa cái: Nên trổ cửa cái tốt nhất là hướng chính Bắc thuộc sao Thiên Y. Ngoài ra cũng có thể trổ cửa cái về hướng Đông Nam thuộc sao Diên Niên hay hướng chính Nam thuộc sao Sinh Khí cũng tốt, các hướng khác đều kỵ.
+ Đường đi vào nhà: đường đi vào nhà nên chọn hướng Tây Nam thuộc sao Họa Hại và hướng chính Tây thuộc sao Tuyệt Mạng, sẽ được nhiều lợi lộc tốt, kỵ các hướng chính Đông thuộc sao Phục Vị, hay hướng Đông Nam thuộc sao Diên Niên, hướng chính nam thuộc sao Sinh Khí gặp đại hung.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm trên trang:

Lịch Âm Dương (Ấn trực tiếp vào ngày bạn muốn xem)