Câu chuyện về những chú heo – Phần 3


Phần 3: Câu hỏi của ỉn vàng
Heo trắng và heo đen làm việc càng nhiều, heo vàng lại có nhiều lúa hơn, và nó phải chở hàng nặng nhọc hơn. Một ngày nọ, nó vào rừng tìm gặp heo rừng và nói.
“Anh heo rừng, anh không phải lang thang đây đó nữa. Hãy đến chở lúa giúp tôi, tôi sẽ cho anh 1 ký lúa cho mỗi xe.”

Dĩ nhiên là heo rừng đồng ý.
Kể từ đó, heo vàng ngày càng rãnh rỗi hơn và có nhiều thức ăn hơn. Heo vàng còn gặp heo xanh, heo đỏ, heo tím… để trao đổi vì nó không sợ phải chở hàng nặng nhọc nữa. Heo rừng cũng rất vui vì càng chở nhiều hàng thì nó càng có nhiều thức ăn.
Một ngày nọ, ỉn vàng hỏi cha nó rằng:
“Cha ơi, nếu một ngày nào đó, heo rừng nói với heo trắng và heo đen về công việc của chúng ta thì sao? Nếu họ tự trao đổi thức ăn với nhau thì sao?”
Heo vàng im lặng một lúc. Rồi bảo ỉn vàng rằng:
“Con trai. Điều đó không thể xảy ra. Ta sẽ cho con thấy vì sao:
Thứ nhất, heo trắng và heo đen cho rằng, công việc của họ là một nghề, và công việc của chúng ta cũng là một nghề. Việc nào cũng cho chúng ta thức ăn thì tại sao họ lại phải bỏ đi truyền thống của họ? Chúng ta còn chỉ cho họ rằng công việc của họ cao quý hơn công việc của chúng ta rất nhiều.
Thứ hai, cái chúng ta cho họ không chỉ là thức ăn. Chúng ta còn cho họ bằng cấp, lời khen ngợi và những tràng pháo tay. Để có được tấm bằng của chúng ta và sự kính trọng của họ hàng, ỉn đen và ỉn trắng sẵn sàng ăn ít đi một chút.
Thứ ba, chúng ta dạy cho họ cách làm việc chăm chỉ và không tranh giành. Bất cứ lời đề nghị nào cũng sẽ được họ trả lời rằng: “Tôi rất bận rộn, tôi không có thời gian để mạo hiểm cùng anh.”
Thứ tư, cho dù có muốn thì họ cũng không có kinh nghiệm trong việc buôn bán như chúng ta. Con được ta dạy cách buôn bán từ nhỏ, ỉn trắng và ỉn đen thì không. Đó là sự khác biệt.”
“Còn heo rừng thì sao hả cha?” – Ỉn vàng hỏi.
“Heo rừng không có đất, không có xe chở hàng, không có quyền lực và uy tín. Nói khác hơn, heo rừng chỉ là heo vô sản. Cho dù có biết thì heo rừng cũng không làm gì được chúng ta.”
Lời bàn:
Sức mạnh của heo vàng không chỉ nằm ở tính toán thông minh. Sức mạnh lớn nhất của nó nằm ở khả năng che mắt và kiểm soát kẻ khác. Heo đen và heo trắng đã bị sự chi phối của heo vàng về ý thức hệ, heo rừng lại bị chi phối về tư liệu sản xuất.
Quan trọng hơn, heo vàng đã biết thừa kế tư tưởng của nó cho thế hệ sau.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm trên trang:

Lịch Âm Dương (Ấn trực tiếp vào ngày bạn muốn xem)