DỊCH CÂN KINH - Giai đoạn 2

Giai đoạn thứ hai
1 - Cách thứ 1.
Liền sau khi hớp không khí, dang hai cánh tay ra rồi khép lại trước ngực, bàn tay hơi ngửa lên không đặt trên vú độ tấc, ngón tay xoè thẳng, ngón hai bàn tay cách nhau độ vài phân. (tấc ta = cm)
(Nhớ là cách này nối liền cách thứ 11 của giai đoạn 1 bỏ hẳn cách thứ 12) (Hình 13)

2 - Cách thứ 2.
Dang hai cánh tay ra, ngang đầu vai, ngủa lòng bàn tay lên không, ngực ưỡn tới trước (chỉ ưỡn ngực thôi, đừng chồm đầu theo).
Đếm từ 1 đến 49. Tưởng tượng như bàn tay có nhếch lên và hơi ngoặc về phía sau một chút (Đừng làm thành động tác). (Hình 14)

3 - Cách thứ 3.
      Giữ chiều ngang vai, khép 2 cánh tay ra trước song song, lòng bàn tay úp xuống.
Đếm từ 1 đến 49. Tưởng tượng dồn khí lực ra mười đầu ngón tay, trong khi đầu ngón tay nhếch lên một chút theo mỗi lần đếm. (Hình 15)4 - Cách thứ 4.
      Nắm bàn tay lại, xoay ngược mắm tay, hướng lòng bàn tay lên không, thu 2 cánh tay về, cùi chỏ ló ra sau lưng, giữ tay đừng dính sát mình, mà cũng đừng cách ra quá xa.
Đếm từ 1 đến 49. Mỗi số đếm là một lần gồng mạnh hai nắm tay. (Hình 16)5 - Cách thứ 5.
      Xòe thẳng ngón tay ra, vươn hai cánh tay tới trước, song song và ngang đầu vai, bàn tay dựng đứng ngón lên, tạo thành giác độ vuông với cổ tay, lòng bàn tay ngửa ra trước như đẩy một vật gì.
Đếm từ 1 đến 49. Mỗi lần đếm, tưởng tượng có đẩy lòng bàn tay tới trước, đầu ngón tay quật về phía sau.
Đếm dủ số rồi, hớp và tống không khí xuống Đan Điền như ở cách thứ 11 của giai đoạn 1.
Nếu muốn tiếp tục luyện thì bắt sang ngay cách thứ 1 của giai đoạn 3. Bằng muốn nghỉ ngơi dưỡng sức thì làm y theo cách thứ 12 ở giai đoạn 1.
Cách thứ 5 nầy chấm dứt giai đoạn hai. (Hình 17)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm trên trang:

Lịch Âm Dương (Ấn trực tiếp vào ngày bạn muốn xem)