In một dòng hoặc một cột cho tất cả các trang trong Exel 2007

Trong Exel 2007, để hiển thị và in ra 1 hàng trên tất cả các trang trong Sheet, ta làm như sau:

Vào Tab "Page Layout" -> "Page Setup" -> "Sheet" -> "Row to repeat at top:" theo hình sau.

Sau đó chọn hàng muốn in và ấn Enter -> Ok

 
Để hiển thị và in ra 1 cột trên tất cả các trang trong Sheet, ta làm như sau:
Vào Tab "Page Layout" -> "Page Setup" -> "Sheet" -> "Columns to repeat at left:" theo hình sau.

Sau đó chọn cột muốn in và ấn Enter -> Ok


(Winner)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm trên trang:

Lịch Âm Dương (Ấn trực tiếp vào ngày bạn muốn xem)