Phương hướng xây nhà của người mạng Đoài


+ Bát Quái Đồ của chủ nhà mạng Đoài: (hình ảnh)
+ Chọn Năm, Tháng, Ngày, Giờ tốt để khởi công xây dựng nhà ở của chủ nhà mạng Đoài

º Năm đại lợi: Sửu, Mùi, Thân, dậu, Tuất – Năm tiểu lợi: Dần, Hợi.
º Tháng đại lợi: Tháng 6, 7, 8, 9. Tháng tiểu lợi: tháng 10, tháng giêng.
º Ngày đại lợi: Sửu, Mùi, Thân, Dậu, Tuất. Ngày tiểu lợi: Dần, Hợi.
º Giờ tốt: Thân, Dần, Sửu, Mùi.
+ Hướng nhà:
º Hướng tốt: chính Tây, Đông Bắc, Tây Nam.
º Hướng xấu: Tây Bắc, chính Bắc, chính Đông, Đông Nam, chính Nam.
+ Hướng bàn thờ tổ tiên, tài vị: Bàn thờ Tổ tiên, Tài vị, Thần tài trong mỗi gia đình nên thiết đặt, xoay mặt bàn thờ về hướng chính Tây thuộc sao Phục vị là rất tốt.
+Bếp lò (chọn hướng đặt ): Bếp lò nên chọn chổ đặt tốt nhất là hướng Đông Nam thuộc sao Lục sát, có thể đặt vào hướng chính Bắc, chính Đông cũng được, các hướng khác đều kỵ nên tránh.
+Bếp lò (chọn hướng xoay miệng lò ): Miệng bếp lò nên xoay về hướng chính Tây thuộc sao Phục vị là tốt nhất, kỵ hướng chính Đông, Đông Nam, chính Nam gặp đại hung.
+ Hướng bồn nước hoặc lu chứa nước: các vật chứa nước nên đặt vào hướng chính Nam thuộc sao Ngũ Quí là tốt nhất, các hướng khác đều kỵ, ảnh hưởng sinh hoạt chủ nhà.
+ Hướng nhà vệ sinh: phải là hướng có sao xấu như: Lục Sát, Ngủ Quí, Hoạ Hại, Tuyệt Mạng, tốt nhất là nên đặt cầu tiêu ở hướng chính Nam thuộc sao Ngũ Quí.
+ Hướng cửa cái: Nên trổ cửa cái tốt nhất là hướng Tây Nam thuộc sao Thiên Y. Ngoài ra cũng có thể trổ cửa cái về hướng Đông Bắc thuộc sao Diên Niên hay hướng Tây Bắc thuộc sao Sinh Khí cũng tốt, các hướng khác đều kỵ.
+ Đường đi vào nhà: đường đi vào nhà nên chọn hướng chính Bắc thuộc sao Họa Hại và hướng chính Đông thuộc sao Tuyệt Mạng, sẽ được nhiều lợi lộc tốt, kỵ các hướng chính Tây thuộc sao Phục Vị, hay hướng Đông Bắc thuộc sao Diên Niên, hướng Tây Bắc thuộc sao Sinh Khí gặp đại hung.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm trên trang:

Lịch Âm Dương (Ấn trực tiếp vào ngày bạn muốn xem)