Phương hướng xây nhà của người mạng Cấn

+ Bát Quái Đồ của chủ nhà mạng Cấn: (hình ảnh)
+ Chọn Năm, Tháng, Ngày, Giờ tốt để khởi công xây dựng nhà ở của chủ nhà mạng Cấn


  • Năm đại lợi: Thân, Dậu, Hợi, Tuất, Sửu – Năm tiểu lợi: Dần, Mùi.
  • Tháng đại lợi: Tháng giêng, 9. Tháng tiểu lợi: tháng 6, 7, 8, 10, 12.
  • Ngày đại lợi: Sửu, Thân, Dậu, Tuất . Ngày tiểu lợi: Dần, Mùi, Hợi.
  • Giờ tốt: Mùi, Thân, Sửu, Dần.
+ Hướng nhà:
  • Hướng tốt: chính Tây, Tây Bắc.
  • Hướng xấu: Đông Bắc, chính Đông, Đông Nam, chính Nam, Tây Nam, chính Bắc.
+ Hướng bàn thờ tổ tiên, tài vị: Bàn thờ Tổ tiên, Tài vị, Thần tài trong mỗi gia đình nên thiết đặt, xoay mặt bàn thờ về hướng Đông Bắc thuộc sao Phục vị là rất tốt.
+Bếp lò (chọn hướng đặt ): Bếp lò nên chọn chổ đặt tốt nhất là hướng chính Đông thuộc sao Lục sát, có thể đặt vào hướng chính Bắc thuộc sao Ngũ Quí cũng được, các hướng khác đều kỵ nên tránh.
+Bếp lò (chọn hướng xoay miệng lò ): Miệng bếp lò nên xoay về hướng Đông Bắc thuộc sao Phục vị là tốt nhất, kỵ hướng chính Bắc, chính Đông, chính Nam, Đông Nam gặp đại hung.
+ Hướng bồn nước hoặc lu chứa nước: các vật chứa nước nên đặt vào hướng chính Bắc thuộc sao Ngũ Quí là tốt nhất, các hướng khác đều kỵ, ảnh hưởng sinh hoạt chủ nhà.
+ Hướng nhà vệ sinh: phải là hướng có sao xấu như: Lục Sát, Ngủ Quí, Hoạ Hại, Tuyệt Mạng, tốt nhất là nên đặt cầu tiêu ở hướng chính Bắc thuộc sao Ngũ Quí.
+ Hướng cửa cái: Nên trổ cửa cái tốt nhất là hướng Tây Bắc thuộc sao Thiên Y. Ngoài ra cũng có thể trổ cửa cái về hướng chính Tây thuộc sao Diên Niên cũng tốt, các hướng khác đều kỵ.
+ Đường đi vào nhà: đường đi vào nhà nên chọn hướng Đông Nam thuộc sao Tuyệt Mạng và hướng chính Nam thuộc sao Hoạ Hại sẽ được nhiều lợi lộc tốt, kỵ các hướng Đông Bắc thuộc sao Phục Vị, hay hướng Tây Nam thuộc sao Sinh Khí, và hướng chính tây thuộc sao Diên Niên gặp đại hung.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm trên trang:

Lịch Âm Dương (Ấn trực tiếp vào ngày bạn muốn xem)