Chiếc bẫy tư tưởng

Đọc bài viết sau đây để nhận thấy liệu bạn có đang bị rơi vào một chiếc bẫy tư tưởng nào, khiến cho bạn sa lầy về định hướng?


CHIẾC BẪY SỐ 1: BÓC LỘT HAY BỊ BÓC LỘT?
Nhiều người sau khi đọc câu chuyện “Ý tưởng của heo vàng” tại Peacat.com đã cho rằng Heo Vàng thật xấu xa khi bóc lột giá trị lao động thặng dư của người khác.

Rất có thể trong đầu bạn có suy nghĩ rằng:
  • Đi làm công ăn lương là bị bóc lột sức lao động thặng dư
  • Làm chủ là bóc lột sức lao động thặng dư của người khác
Đây là một suy nghĩ hết sức lỗi thời!
Hãy xem xét trong hoàn cảnh sau: ai là người bóc lột sức lao động thặng dư của người khác:
  • Một người chủ công ty làm việc quần quật 12 giờ mỗi ngày
  • Một nhân viên làm việc 8 giờ mỗi ngày, sử dụng phần nhiều thời gian làm việc riêng
Kết quả là: nhân viên không chịu rủi ro, hàng tháng vẫn hưởng lương đầy đủ, dùng tiền tích lũy để mua vàng, nhà đất… Người chủ thì gánh chịu mọi rủi ro: sức khỏe, tinh thần, tài chính…
Đây là thế kỷ 21
Từ “bóc lột” chỉ được sử dụng khi con người mất đi sự tự do lựa chọn. Cuộc sống ngày nay bạn được quyền lựa chọn từ nhiều khía cạnh: Làm thuê hay mở công ty? Làm cho công ty này hay công ty khác? Làm với đối tác này hay đối tác khác?
Khi các thành phần kinh tế đều được tự do, các mối quan hệ đều là mối quan hệ hợp tác
Khi bạn làm việc cho một ai đó, bạn nghĩ rằng bạn đang bị bóc lột. Chính là lúc bạn tự đưa mình vào chiếc bẫy.
Đó là lúc bạn tự tước bỏ những cơ hội phát triển của bản thân.
Hãy sáng suốt lựa chọn. Vấn đề cốt lõi ngày nay không phải là làm chủ hay làm công, bóc lột hay bị bóc lột nữa.
Vấn đề then chốt chính là: tài sản
Hãy xác định rõ, trong công việc hiện tại của bạn, tài sản là gì? Liệu bạn có cơ hội được sở hữu tài sản khi thực hiện công việc đó không?
Bạn làm công cho một công ty, bạn có cơ hội sở hữu cổ phần?
Bạn làm nhân viên kinh doanh, bạn có cơ hội sở hữu danh sách khách hàng?
Bạn làm một công việc tiếp thị trực tuyến, bạn có cơ hội sở hữu danh sách email?
Tài sản, hay không tài sản. Đó mới là vấn đề!
(Nguồn: peacat.com)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm trên trang:

Lịch Âm Dương (Ấn trực tiếp vào ngày bạn muốn xem)