DỊCH CÂN KINH - Những phương thuốc cổ truyền của Thiếu Lâm

Phương thuốc đại bổ: Đả Hổ Trạng Ngươn Đơn (toa thứ 1)
Nhân sâm.................................................................... 1 lượng.
Lộc nhung ................................................................. 1 đôi.
Châu sa....................................................................... 4 lượng. 
Ngưu tất...................................................................... 4 lượng.  
Mộc hoá...................................................................... 4 lượng.  
Bạch tật lê.................................................................. 4 lượng.  
Nhục dung.................................................................. 4 lượng.  
Ba kích........................................................................ 4 lượng.  
Xuyên ô...................................................................... 4 lượng.  
Bạch phục linh.......................................................... 4 lượng.  
Đỗ trọng...................................................................... 4 lượng.  
Mạch tùng đông......................................................... 4 lượng.  
Táo nhân..................................................................... 4 lượng.  
Thiên đông................................................................. 4 lượng.  
Sa nhân....................................................................... 4 lượng.  
Xà sàng tử................................................................... 4 lượng.  
Mộc hương................................................................. 2 lượng.
Phụ tử.......................................................................... 3 lượng.
Viển chí...................................................................... 8 lượng.
Tán chung, luyện với mật, thành hoàn, uống với rượu màu vàng, hoặc nước muối, mỗi lần uống một liều.

 Phương thuốc bổ sức: Đả Hổ Trạng Ngươn Đơn. (toa thứ 2)
Châu sa....................................................................... 1 lượng.
Đương quy ................................................................. 1 lượng.
Bạch trật lê................................................................. 4 lượng.
Trần bì........................................................................ 4 lượng.
Cam thảo ................................................................... 2 tiền.
Nhân sâm ................................................................... 5 tiền.
Nhục quế ................................................................... 5 tiền.
Bạch truật .................................................................. 1 lượng (sao).
Lương khương............................................................ 4 tiền (lấy nước sôi lột bỏ vỏ).
Hạ dụng ..................................................................... 1 tiền.
Đa phụ tử ................................................................... 1 tiền.
Liên kiều ................................................................... 2 tiền.
Toan nhân.................................................................. 1 chút.
Mùa hạ, gia phục linh............................................... 2 tiền.
Thượng hành, gia xuyên khung .............................. 1 tiền.
Trung hành, gia đỗ trọng ......................................... 1 tiền.
Thủ (tay) hành, gia ngọc quế................................... 1 tiền.
Thối (bắp vế) hành, gia ngưu tất ............................ 1 tiền.
Cước (chân) hành, gia phong kỷ ............................ 1 tiền.
Tử tô ...........................................................................  Mùa hạ, gia 5 tiền - Mùa đông, gia 1 lượng.
 Tán chung thành bột, luyện với mật thành hoàn, mỗi lần uống một tiền, uống với nước lạnh.


Phương thuốc bổ sức: Đại Lực Hoàn.
Tật tê (sao).
Đương quy (sao rựu).
Ngưu tât (sao rựu).
Câu kỷ.
Ngư giao.
Tục đoạn.
Bổ cốt chì (sao nước muối)
Ngư ty binh.
Bàng giải (sao vàng).
Hổ đầu (dùng mơ xương đùi trước, nướng)
Tán nhỏ luyện với mật thành hoàn, mỗi lần uống 3 chỉ, uống với rượu màu vàng.


Phương thuốc để ngâm tay cho cứng.
Xuyên ô...................................................................... 1 lượng. 
Thảo ô ........................................................................ 1 lượng.  
Xà sàng tử .................................................................. 1 lượng.  
Nam tinh .................................................................... 1 lượng.  
Bán hạ......................................................................... 1 lượng.  
Bách bô ...................................................................... 1 lượng.  
Hoa tiêu ..................................................................... 1 lượng.  
Lang độc .................................................................... 1 lượng.  
Thẩu cốt thảo ............................................................   1 lượng.  
Lê lư ...........................................................................   1 lượng.  
Long cốt ..................................................................... 1 lượng.  
Hải nha ...................................................................... 1 lượng.  
Tử hoa ........................................................................   1 lượng.  
Địa đinh......................................................................   1 lượng.  
Địa cốt bì ...................................................................   1 lượng.  
Thanh cổ .................................................................... 4 lượng.
Lưu hoàng ................................................................. 2 lượng.
Dùng 5 chén dấm và 5 chén nước, nấu còn lại 7 chén, đem rửa. Rửa mỗi ngày. Rửa bà toa thuốc là có công hiệu ngay.


Phương thuốc uống Trật Đả (Hết đau - Hết sưng).
Đương quy.................................................................. 1 tiền rưỡi. 
Phòng phong ............................................................. 1 tiền rưỡi.  
Cam thảo ................................................................... 1 tiền rưỡi.  
Độc hoạt .................................................................... 1 tiền rưỡi.  
Bắc kỳ (dùng sống) .................................................. 2 tiền.
Xích thược ................................................................. 2 tiền.
Nhũ hương ................................................................. 1 tiền.
Mạt dược ................................................................... 1 tiền.
Quế chi ...................................................................... 5 phân.
Sài hồ ......................................................................... 5 phân.
Xuyên khung ............................................................ 5 phân.
Dùng nửa nước, nửa rựu sắc uống.

 Phương thuốc thoa Trật Đả (Hết đau - Hết sưng).
Quy vĩ ........................................................................ 1 tiền rưỡi.
Hồng hoa ................................................................... 1 tiền rưỡi.
Phòng phong ............................................................. 1 tiền rưỡi.
Cổ nguyệt .................................................................. 5 phân.
Xắt nhỏ các vị thuốc trên, ngâm với rượu xâm xấp, lấy độ bằng sành đất (thố, hũ,...) đậy nắp, dùng lửa đốt bên dưới, thây sôi bỏ lửa để cho nguội một chút, thoa lên chỗ sưng.
Hoặc lấy bã thuốc đắp lên chỗ sưng.
Khi nước thuốc hay bã thuốc quá nguội (lạnh) đốt lửa cho sôi lại, rồi làm y như vậy.
Làm nhiều lần là khỏi.
Lửa đốt lưu rưu, đừng cháy quá mạnh ngọn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm trên trang:

Lịch Âm Dương (Ấn trực tiếp vào ngày bạn muốn xem)