Khắc phục lỗi Windows Live ID Sign-in AssistantĐể Windows 7 không hiện lỗi trên, cần thực hiện các bước sau:
1. Vào Run, gõ “msconfig”, chọn mục “Services” bỏ chọn mục “Window Live ID Sign-in Assistant
  
Khời động lại máy -> Ok

(Winner)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm trên trang:

Lịch Âm Dương (Ấn trực tiếp vào ngày bạn muốn xem)